Czy wszyscy lekarze muszą mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Lekarze często pracują w trudnych warunkach i muszą być bardzo ostrożni, aby nie popełnić błędu. Dlatego lekarze mają obowiązek posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC, które chroni ich przed ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów.

 • Ubezpieczenie OC lekarza to jedna z podstawowych form ubezpieczenia dla lekarzy (https://www.bezpiecznasprzedaz.pl/obowiazkowe-oc-lekarzy-czy-jest-wymagane-w-kazdej-dziedzinie/). Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które ma na celu ochronę lekarza przed roszczeniami odszkodowawczymi ze strony pacjentów.
 • Lekarze są coraz bardziej świadomi ryzyka zawodowego i chcą mieć pewność, że będą mogli liczyć na ochronę finansową w razie jakiegokolwiek problemu. Dlatego też coraz większa liczba lekarzy decyduje się na wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC.
 • Obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC dotyczy wszystkich lekarzy bez wyjątku – zarówno tych pracujących w służbie zdrowia, jak i tych prowadzących prywatną praktykę.

Czy to dobry pomysł?

Lekarze często pracują w trudnych warunkach i muszą być bardzo ostrożni, aby nie popełnić błędu

Wiele osób uważa, że lekarze powinni mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. Wydaje się to być dobrym pomysłem, ponieważ lekarze są odpowiedzialni za zdrowie i życie innych ludzi. Jeśli coś się stanie i lekarz zostanie obciążony odszkodowaniem, to będzie miało to wpływ na jego finansowe możliwości.

Jednak niektórzy lekarze twierdzą, że taki obowiązek ubezpieczenia byłby dla nich bardzo kosztowny. Większość lekarzy ma już swoje prywatne ubezpieczenie, które jest dużo droższe niż OC. Dodatkowy koszt ubezpieczenia byłby dla nich trudny do udźwignięcia.

Inni lekarze argumentują, że takie ubezpieczenie nie jest potrzebne, ponieważ ryzyko wystąpienia problemów jest bardzo małe. Większość lekarzy pracuje w bezpiecznych warunkach i dokłada wszelkich starań, aby pacjenci byli bezpieczni.

Czy lekarze powinni mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Lekarze często pracują w trudnych warunkach i muszą być bardzo ostrożni, aby nie popełnić błędu

  • Lekarze mają w przeważającej części świadomość, że obowiązek ubezpieczenia OC jest konieczny. Wiemy jednak, że zdarzają się przypadki, kiedy lekarze nie posiadają ubezpieczenia OC – powiedział dr hab. n. med. Marek Rudnicki, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
  • W takich sytuacjach odszkodowanie można uzyskać na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego, czyli w ramach tak zwanego ryzyka niesprzedanego. To jest problematyczne i myślę, że zdecydowana większość lekarzy powinna mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC.
  • Czy lekarze mają obowiązek posiadać ubezpieczenie OC? Zdaniem wielu ekspertów, odpowiedź brzmi: tak. Lekarze są bowiem narażeni na ryzyko wykonywania swojego zawodu i mogą stać się prawnymi sprawcami szkody.
  • Aby uniknąć problemów prawnych oraz finansowych, warto więc podpisać umowę ubezpieczenia OC. Pamiętajmy jednak, że to lekarze decydujemy o tym, czy bierzemy na siebie ryzyko wykonywania swojego zawodu, czy też skorzystamy ze środków oferowanych przez ubezpieczyciela.

Dlaczego wszyscy lekarze nie mają obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Każdy lekarz przed rozpoczęciem praktyki zawodowej musi uzyskać wpis do rejestru świadczeniodawców. W tym celu składa on odpowiedni wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnienie określonych kryteriów, m.in. posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC. Niestety, nie wszyscy lekarze poddają się tej procedurze i nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Dlatego też, każdy pacjent powinien sprawdzić czy dany lekarz posiada aktualne ubezpieczenie OC, zanim podda się jakimkolwiek zabiegom lub konsultacjom medycznym.

Czy obowiązkowe ubezpieczenie OC dla lekarzy to dobry pomysł?

Aktualnie w Polsce obowiązkowe jest ubezpieczenie OC dla lekarzy prowadzących praktykę lekarską. Ubezpieczenia te służą ochronie dobrego imienia i dobrego stanu zdrowia zawodowego lekarza. Ubezpieczenie OC lekarza chroni go przed ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi ze strony pacjentów, którzy uznają, że doszło do naruszenia ich praw lub że stan ich zdrowia pogorszył się wskutek błędnej diagnozy lub zaniedbania ze strony lekarza.

Warto podkreślić, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe także dla innych zawodów medycznych, takich jak np. pielęgniarki czy ratownicy medyczni.

You may also like...