Kto powinien kupić ubezpieczenie górskie i dlaczego jest ono tak ważne?

O ile nie mieszkasz w środku miasta i nie pracujesz w centrum, są szanse, że masz kilka wspaniałych widoków podczas jazdy do pracy. A to jeszcze nie wszystko. Jeśli posiadasz nieruchomość w górach lub po prostu uwielbiasz spędzać czas na wędrówkach, biwakowaniu i zwiedzaniu w pobliżu jednego, możesz również znaleźć kilka niesamowitych właściwości, które są idealnymi miejscami na kabinę lub dom letniskowy. Jak w przypadku każdego zakupu nieruchomości, zakup kabiny lub domu letniskowego w górach stwarza pewne unikalne ryzyko dla polis ubezpieczeniowych właścicieli domów. Nawet jeśli nie planujesz używać go jako stałego miejsca zamieszkania w najbliższym czasie, inwestowanie w nieruchomości poza miastem wymaga dodatkowych środków ostrożności, aby chronić inwestycję przed klęskami żywiołowymi, takimi jak pożary lasów i powodzie.

Dlaczego powinieneś kupić ubezpieczenie górskie?

Ochrona swojej inwestycji jest ważna. Chociaż kupno polisy, która obejmuje ryzyko klęsk żywiołowych, może wydawać się uciążliwe, jest to niezbędny wydatek. Kiedy masz odpowiedni rodzaj polisy, możesz być pewien, że jesteś chroniony. Jeśli Twój dom dozna szkody z powodu klęski żywiołowej bez odpowiedniego ubezpieczenia, możesz skończyć wydając tysiące dolarów na naprawy. Jeśli szkody są rozległe i nie da się ich naprawić, być może trzeba będzie kupić nowy dom. W zależności od rodzaju posiadanego ubezpieczenia, możesz nie być w pełni zabezpieczony przed tymi kosztami. Nawet jeśli nie mieszkasz w obszarze wysokiego ryzyka, ważne jest, aby uzyskać odpowiedni rodzaj ubezpieczenia. Jeśli mieszkają Państwo w obszarze o niskim ryzyku, ale chcą Państwo uzyskać ubezpieczenie od klęsk żywiołowych, firma ubezpieczeniowa może naliczyć wyższą składkę.

Jak działa ubezpieczenie górskie?

Ubezpieczenie górskie jest często określane jako ubezpieczenie właściciela domu wysokiego ryzyka (więcej: https://ubezpieczeniakielce.com.pl/kiedy-i-dlaczego-warto-wykupic-ubezpieczenie-gorskie/). Obejmuje ono takie zdarzenia jak powodzie, osunięcia ziemi, pożary i trzęsienia ziemi. Jeśli mieszkasz w obszarze o wysokim ryzyku wystąpienia klęsk żywiołowych, możesz być zobowiązany do wykupienia dodatkowego pokrycia. Kiedy kupisz polisę wysokiego ryzyka, będziesz musiał wziąć udział w ocenie ryzyka. Firma ubezpieczeniowa przeprowadzi inspekcję domu, aby określić jego poziom ryzyka. Mogą być Państwo zobowiązani do podjęcia pewnych środków ostrożności w celu zmniejszenia ryzyka szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe. High-risk homeowner’s insurance posiada również deductible. Jest to pewna kwota, którą będą Państwo musieli zapłacić za każde roszczenie. Na przykład, jeśli mają Państwo $1,000 deductible i w Państwa okolicy wybuchnie duży pożar, który wymaga ewakuacji, będą Państwo musieli zapłacić za pierwsze $1,000 w szkodach zanim firma ubezpieczeniowa zapłaci.

Ubezpieczenie górskie jest często określane jako ubezpieczenie właściciela domu wysokiego ryzyka

Chroń swoją inwestycję dzięki ochronie przed odpowiedzialnością cywilną

Jeśli Twoja nieruchomość zostanie uszkodzona przez gościa, sąsiada lub przechodnia, ochrona przed odpowiedzialnością może pomóc zapłacić za naprawy. Jeśli masz gościa w swoim domku, możesz być pokryty za jego rachunki medyczne, jeśli zostanie ranny. Jeśli nieruchomość sąsiada zostanie uszkodzona w wyniku czegoś, co wydarzyło się w Twoim domu, możesz być odpowiedzialny za zapłacenie za naprawy. Jeśli mienie sąsiada zostanie uszkodzone w wyniku zdarzenia w naszym domku, ubezpieczenie właściciela domu może pokryć jego wydatki. Jednakże, może być potrzebne dodatkowe pokrycie odpowiedzialności, aby spełnić minimalne wymagania polisy właściciela domu. Można kupić dodatkowe pokrycie od odpowiedzialności jako dodatek lub dodać je do polisy właściciela domu. Jeżeli nie posiadamy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, a ktoś doznał obrażeń z powodu czegoś, co zrobiliśmy lub czego nie zrobiliśmy, możemy zostać pozwani o odszkodowanie pieniężne.

Jak w każdym domu, od czasu do czasu możesz potrzebować dokonać napraw w swoim domku. Ubezpieczenie właściciela domu może pokryć koszty napraw struktury budynku. Jednak może być konieczne, aby zapłacić za naprawy samodzielnie, jeśli są one związane z zawartością nieruchomości lub ryzykiem nieobjętym polisą. Jeśli posiadasz fundusz naprawczy, możesz go wykorzystać do opłacenia napraw w swojej nieruchomości. Unikniesz konieczności korzystania z polisy ubezpieczeniowej właściciela domu, więc nie będziesz ryzykował podwyżki stawek. Chociaż nie ma określonej kwoty, którą powinieneś mieć w funduszu naprawczym, powinieneś mieć wystarczająco dużo pieniędzy, aby pokryć koszty napraw kabiny. Jeśli Twój domek jest narażony na duże ryzyko powodzi, możesz chcieć mieć jeszcze więcej pieniędzy w funduszu naprawczym.

Pokrycie kosztów katastrof naturalnych

Jeśli Twoja chata znajduje się w pobliżu terenów zalewowych, możesz potrzebować ubezpieczenia od powodzi. Ubezpieczenie od powodzi nie jest zawarte w polisie właściciela domu. Chociaż można kupić ubezpieczenie od powodzi dla domku w górach, może być ono droższe niż standardowa polisa właściciela domu. Jeśli domek znajduje się na obszarze, który jest podatny na dzikie pożary, może być konieczne wykupienie ubezpieczenia od dzikich pożarów. Ubezpieczenie od dzikiego ognia nie jest zawarte w polisie właściciela domu. W zależności od miejsca zamieszkania, ubezpieczenie od dzikiego ognia może być wymagane dla właścicieli domów w obszarach wysokiego ryzyka, takich jak stany górskie. Jeśli Państwa domek znajduje się na obszarze narażonym na trzęsienie ziemi, mogą Państwo potrzebować ubezpieczenia od trzęsienia ziemi. Ubezpieczenie od trzęsienia ziemi nie jest zawarte w polisie właściciela domu. Często można wykupić ubezpieczenie od trzęsienia ziemi jako dodatek do polisy właściciela domu. Jednak w niektórych rejonach może to być wymóg dla polisy właściciela domu.

Jeśli posiadasz domek lub domek letniskowy w pobliżu gór, musisz wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia klęsk żywiołowych, takich jak pożary i trzęsienia ziemi. Szkody spowodowane tymi zdarzeniami mogą pojawić się w ciągu kilku minut, pozostawiając Ci niewiele czasu na przygotowanie. Na szczęście ubezpieczenie domu może chronić Cię przed zniszczeniem Twojego dobytku i kosztami naprawy. Jeśli jednak mieszkasz w obszarze wysokiego ryzyka, być może będziesz musiał wykupić ubezpieczenie górskie. Ubezpieczenie górskie ochroni Cię przed szkodami spowodowanymi przez pożary, trzęsienia ziemi i inne katastrofy naturalne, które mogą wystąpić w górach. Ważne jest, aby wiedzieć, co obejmuje polisa ubezpieczeniowa właściciela domu. Podczas gdy polisa ubezpieczeniowa może pokryć szkody w domku, może nie pokryć kosztów wymiany dachu. Można dodać rider do polisy ubezpieczeniowej właściciela domu, aby chronić swój dach.

Podsumowanie

Ubezpieczenie górskie jest często określane jako ubezpieczenie właściciela domu wysokiego ryzyka. Obejmuje ono takie zdarzenia jak powodzie, osunięcia ziemi, pożary i trzęsienia ziemi. Jeśli mieszkasz w obszarze o wysokim ryzyku wystąpienia klęsk żywiołowych, może być wymagane wykupienie dodatkowego pokrycia. Jeżeli Państwa dom ulegnie uszkodzeniu w wyniku klęski żywiołowej bez odpowiedniego ubezpieczenia, może się to skończyć wydaniem tysięcy dolarów na naprawy. Jeśli szkody są rozległe, być może trzeba będzie nawet kupić nowy dom. Jeśli posiadasz domek w pobliżu gór, ważne jest, aby uzyskać odpowiedni rodzaj pokrycia. Możesz chronić siebie i swoją inwestycję z odpowiednim rodzajem ubezpieczenia.

You may also like...