Obowiązkowe ubezpieczenie dla lekarzy w Polsce ‍

Od czasu rozpoczęcia reformy opieki zdrowotnej w 2015 roku, wiele krajów szuka sposobów na ułatwienie ludziom dostępu do opieki. Jedną z często wymierzonych grup są lekarze. Problem polega na tym, że nie każdy może zostać lekarzem, a tym, którzy to zrobią, często bardzo trudno będzie uzyskać z tego przyzwoity dochód. W tym artykule przyjrzymy się sytuacji w Polsce, gdzie właśnie weszły w życie nowe przepisy medyczne, które mogą pomóc niektórym lekarzom w uzyskaniu bardziej stabilnego i pewnego dochodu. Liczba mieszkańców mających dostęp do niedrogich usług medycznych jest jednym z wyzwań stojących obecnie przed polskim systemem opieki zdrowotnej. Społeczeństwo starzeje się, co oznacza, że każdego roku jest mniej osób płacących do systemu. Pomijając to, nie nastąpiła duża zmiana w tym, ile osób ma dostęp do opieki zdrowotnej w czasie: W 2016 roku około 9% populacji było nieubezpieczonych lub niedofinansowanych, przy czym większość z nich to osoby o niższych dochodach.

Zmiany w systemie ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

W 2009 r. polski rząd ogłosił poważną reformę systemu opieki zdrowotnej. Kluczowym elementem tej reformy było przejście na obowiązkowe ubezpieczenie dla lekarzy. Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci i inni dostawcy usług zdrowotnych zostali zobowiązani do uzyskania i utrzymania ubezpieczenia, albo poprzez prywatną polisę ubezpieczeniową, albo poprzez oparty na zatrudnieniu publiczny fundusz ubezpieczeniowy. Reforma obejmowała również przejście do systemu powszechnej opieki zdrowotnej: W starym systemie osoby o określonych niskich dochodach miały prawo do subsydiowanej opieki zdrowotnej. Jednak dla przeciętnego obywatela była ona często zbyt droga i utrudniała regularne korzystanie z opieki profilaktycznej. W Polsce średni koszt hospitalizacji wynosi około 1 000 zł dziennie.

Najważniejsze zmiany w prawie ochrony zdrowia, 2015-2017

Nowy system opieki zdrowotnej będzie miał znaczący wpływ na finanse lekarzy

W 2015 r. polski parlament uchwalił nową ustawę, która zmieniła przepisy dotyczące opieki zdrowotnej w kraju. To nowe ustawodawstwo ustanowiło obowiązkowy system ubezpieczeń zdrowotnych dla wszystkich lekarzy. Ustawa wymagała od wszystkich lekarzy wykupienia ubezpieczenia, lub narażenia się na karę pieniężną. Lekarze, którzy byli już ubezpieczeni przed wejściem w życie ustawy, nie musieli kupować nowego ubezpieczenia. Ponadto, wszystkie praktyki medyczne musiały uzyskać licencję od rządu.

Dlaczego lekarze są zobowiązani do uzyskania ubezpieczenia?

Jest kilka powodów, dla których Polska zdecydowała się wymagać od wszystkich lekarzy ubezpieczenia. Po pierwsze, obowiązkowy system ubezpieczeń zdrowotnych ułatwi osobom o niskich dochodach dostęp do opieki zdrowotnej. Obecnie każdy, kto jest nieubezpieczony lub niedouczony, musi płacić z własnej kieszeni za większość zabiegów medycznych. Często oznacza to, że muszą wybierać pomiędzy opłaceniem leczenia a zapłaceniem czynszu lub kredytu hipotecznego. Jeśli dana osoba jest chora lub zraniona, może nie mieć innego wyboru, jak tylko zostać w domu i przeczekać chorobę, co może być bardzo kosztowne. Nowy system ułatwi osobom o niskich dochodach płacenie za opiekę zdrowotną, ponieważ każdy będzie musiał wnieść jakąś opłatę za pokrycie. System ten został wdrożony w wielu innych krajach i wydaje się, że pomaga zmniejszyć liczbę osób, które pozostają bez opieki medycznej ze względu na koszty.

Implikacje wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń

W 2009 r. polski rząd ogłosił poważną reformę systemu opieki zdrowotnej. Kluczowym elementem tej reformy było przejście na obowiązkowe ubezpieczenie dla lekarzy

Nowy system ubezpieczeń zdrowotnych zmieni sposób, w jaki wielu lekarzy obecnie praktykuje. Uzyskanie ubezpieczenia medycznego stanie się dla lekarzy obowiązkowe, a nie tylko zalecane. Chociaż większość lekarzy prawdopodobnie zdecyduje się na zakup polisy ubezpieczeniowej, niektórzy lekarze prawdopodobnie zrobią to po wyższych kosztach dla siebie. Poprzedni system pozwalał lekarzom na wybór, czy chcą mieć ubezpieczenie zdrowotne, czy nie. Wraz z wprowadzeniem obowiązkowego ubezpieczenia lekarze staną przed nowym wyzwaniem: ściąganiem zapłaty od pacjentów. W starym systemie lekarz mógł wybrać, kiedy wystawić rachunek pacjentowi. Jednak po pełnym wdrożeniu nowego systemu wszyscy lekarze będą musieli składać rachunki do rządowego funduszu ubezpieczeniowego. W praktyce oznacza to, że pacjenci będą otrzymywać rachunki od rządu, a nie od swojego lekarza. Chociaż jest to niedogodność dla niektórych pacjentów, może to być również szansa dla lekarzy, którzy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z firmami ubezpieczeniowymi.

Wpływ na finanse lekarzy

Nowy system opieki zdrowotnej będzie miał znaczący wpływ na finanse lekarzy. W starym systemie lekarze często mogli wybierać poziom pokrycia, jaki posiadali. Niektórzy lekarze wybierali wysokie pokrycie, podczas gdy inni wybierali niewielkie lub żadne pokrycie. Oznaczało to, że zazwyczaj istniały pewne rozbieżności między kwotą przychodu otrzymywanego przez lekarza a kwotą przychodu, który faktycznie osiągnął. Niektórzy lekarze mogli zdecydować się na wystawianie rachunków 30 razy większych niż inni, w oparciu o własne preferencje. W nowym systemie lekarze będą zobowiązani do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z tym będą musieli przestrzegać ustalonego harmonogramu opłat, bez możliwości negocjacji. Koszt uzyskania ubezpieczenia medycznego będzie prawdopodobnie wyższy dla przeciętnego lekarza, ponieważ większość jest prawdopodobnie w starszej demografii, która ma wyższe średnie wynagrodzenie na osobę.

Plusy i minusy wymogu ubezpieczenia

  • Plusy – Lekarze będą mieli większe bezpieczeństwo podczas uprawiania medycyny.
  • Sprzęt medyczny będzie bardziej dostępny, co spowoduje zmniejszenie kosztów dla firm ubezpieczeniowych.
  • Nastąpi większa przejrzystość w branży opieki zdrowotnej, ponieważ lekarze będą zobowiązani do zgłaszania swoich dochodów do rządu.
  • Pacjenci będą mieli większy dostęp do opieki medycznej, w tym więcej opieki profilaktycznej.
  • Na rynku opieki zdrowotnej będzie większa konkurencja, prowadząca do obniżenia kosztów.
  • Będzie więcej możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych jako pracowników służby zdrowia.

Wnioski

Wprowadzony w Polsce system obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych ma kilka korzyści. Po pierwsze, ułatwi dostęp do opieki zdrowotnej osobom o niskich dochodach. Nowy system będzie wymagał od wszystkich obywateli wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego, a to pomoże zrekompensować koszty osobom, które w przeciwnym razie nie byłyby w stanie sobie na nie pozwolić. Po drugie, wszyscy lekarze będą musieli posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Stworzy to większą konkurencję na rynku i doprowadzi do lepszego leczenia pacjentów.

You may also like...